Home

Pożyczki prywatne - prywatna pożyczka czyli social lending

Pożyczki prywatne social lending czyli alternatywa dla tradycyjnych pożyczek bankowych.

Pożyczanie pieniędzy jest tak wiekowym procesem jak sam pieniądz. Różne sytuacje życiowe takie jak komunia, wesele czy też nagła awaria naszego samochodu czy telewizora lub po prostu chęć realizacji jakiegoś marzenia np. wyjazd na wakacje do ciepłych krajów czy zakup nowego aparatu fotograficznego angażują pewną część naszych pieniędzy.

Dobrze jest kiedy posiadamy nadwyżki pieniężne a ewentualne nie przewidziane sytuacje ze skutkami finansowymi jesteśmy w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Co jednak wówczas kiedy nie posiadamy nadmiernych oszczędności a chcemy lub musimy zrealizować wydatki wymuszone przez codzienne sytuacje życiowe?

Rozwiązaniem sytuacji jest na pewno pożyczka. Mówiąc o pożyczce mamy na myśli głównie pożyczkę bankową należy jednak pamiętać, iż po za bankami pożyczki mogą nam również udzielić osoby prawne nie będące bankiem oraz osoby fizyczne.

Gdzie pożyczyć szybko i tanio pieniądze?

W sytuacji kiedy bank nie chętnie chce udzielić nam pożyczki lub oferowana pożyczka jest po prostu droga (wysokie oprocentowanie, prowizja) albo wymaga zbyt dużych zabezpieczeń warto zastanowić się nad prywatną pożyczką gotówkową. Pozabankowe pożyczki prywatne (z angielskiego Social Lending) to sposób na tanią i szybką pożyczkę gotówkową bez zbędnych formalności.

Już teraz dowiedz się czym są prywatne pożyczki prywatne typu social lending oraz jak i gdzie uzyskać taką pożyczkę.

Pożyczki prywatne typu social lending na polskim rynku:

  • Kokos.pl - to jeden z najstarszych i najpopularniejszych serwisów internetowych oferujących pożyczki prywatne na zasadach social lending.
  • Zakra.pl - jeden z najmłodszych serwisów udzielający pożyczki prywatne przez Internet ale skutecznie zdobywające polski rynek pożyczek typu social lending.
  • Finansowo.pl - to najbardziej społecznościowe pożyczki prywatne dostępne przez Internet w Polsce.

Blog>>>
Aktualne wiadomości ze świata prywatnych pożyczek społecznościoweych.

 

Pożyczka – definicja

Umowa pożyczki należy do umów nazwanych i jest uregulowana przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym wPieniądze - Prywatna pozyczka artykułach 720 – 724. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy ustaloną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się oddać pożyczkodawcy tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i w tej samej jakości.

W przypadku umowy pożyczki stronami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, należy także pamiętać, iż stronami mogą być również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej np. spółka jawna.

Kodeks cywilny nie precyzuje ściśle formy pożyczki dlatego też może ona być zawarta w formie pisemnej (zgodnie z kodeksem cywilnym pożyczka w kwocie powyżej 500 zł powinna być zawarta w formie pisemnej), aktu notarialnego lub najzwyczajniej w formie ustnej.

Umowa pożyczki zwierana jest na czas określony jednakże sam kodeks cywilny nie podaje żadnego terminu na jaki powinna być zawarta taka umowa dlatego też jej okres w pełni zależy od stron umowy.

Jedna z ważniejszych regulacji umowy pożyczki w kodeksie cywilnym mówi, że jest jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w ciągu sześciu tygodni od momentu wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę.

Pod wyżej wspomnianą definicję pożyczki gotówkowej bez problemu wpisują się internetowe pożyczki prywatne na bazie social lending.

Pożyczka gotówkowa a kredyt

Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty oznaczonych co do gatunku, w przypadku kredytu natomiast przedmiotem mogą być tylko pieniądze.

Kolejną różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest fakt, iż pożyczka może być odpłatna bądź nie, kredyt zaś jest zawsze odpłaty i pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami np. prowizją.

Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, umowę kredytu reguluje prawo bankowe.

Inną ważną różnicą pomiędzy pojęciem pożyczki i kredytu jest to, że pożyczka udzielana jest na dowolny cel, kredyt natomiast na cel określony w umowie kredytowej. Kredytów udzielać może tylko bank.

Pożyczki prywatne to typowa pożyczka gotówkowa dlatego też podlega kodeksowi cywilnemu a co ważne możemy ją przeznaczyć na dowolny cel tj.zakup telewizora, auta, roweru czy opłacenie rachunków.

 

Strona znaleziona przez frazy:

  • prywatna poyczka
  • pożyczka prywatna
  • pożyczki prywatne
  • prywatna pożyczka
  • prywatne pożyczki
Podziel się...
    Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass